top of page

הובי לובי

אומנות ויצירה מקצועית

מחלקת צבעי גואש

צבעי גואש קלים לניקוי, זולים לייצור ומדוללים במים בלבד. תכונות אלו הפכו את צבעי הגואש לצבעי הלימוד העיקריים בבתי-ספר לציור, כמו גם בכיתות נמוכות וגני ילדים. מרבית צבעי הגואש מיועדים למנסים לראשונה אמנות במכחול. על בסיס צבעי הגואש המוכרים, מייצרים היום צבעי גואש בעלי ברק מתכתי, זוהר, ואף מכיל חלקיקים נוצצים.

bottom of page